Terms and Conditions

Termenii și condițiile constituie un acord încheiat între dvs. personal sau în numele unei entități și aplicația Youth Klinic, cu privire la accesul și utilizarea aplicației noastre mobile. Exprimați acordul că, accesând Aplicația, ați citit, înțeles și sunteți de acord să respectați toți acești Termeni și Condițiile de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu toți acești termeni și condiții, atunci vi se interzice în mod expres utilizarea aplicației și trebuie să întrerupeți imediat utilizarea.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a face modificări sau schimbări ale acestor Termeni și Condiții în orice moment și din orice motiv. Vă vom avertiza cu privire la orice modificare prin actualizarea datei „Ultima actualizare” a acestor Termeni și Condiții. Este responsabilitatea dumneavoastră să revizuiți periodic acești Termeni și Condiții pentru a fi la curent cu actualizările.

Informațiile furnizate în Aplicație nu sunt destinate distribuirii sau utilizării de către nicio persoană sau entitate în nicio jurisdicție sau țară în care o astfel de distribuție sau utilizare ar fi contrară legii sau reglementărilor sau care ne-ar supune oricărei cerințe de înregistrare în această jurisdicție sau țară. În consecință, acele persoane care aleg să acceseze Aplicația din alte locații fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt singurele responsabile pentru respectarea legilor locale, dacă și în măsura în care legile locale sunt aplicabile.

Aplicația este destinată utilizatorilor care au cel puțin 14 ani. Toți utilizatorii care sunt minori în jurisdicția în care își au reședința (în general sub vârsta de 18 ani) trebuie să aibă permisiunea părintelui sau tutorele lor și să fie supravegheați direct de către acesta pentru a utiliza Aplicația. Dacă sunteți minor, trebuie să solicitați părintelui sau tutorelui să citească și să accepte acești Termeni de utilizare înainte de a folosi Aplicația.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Cu excepția cazului în care se indică altfel, Aplicația este proprietatea noastră deținută și toate codurile sursă, bazele de date, funcționalitățile, software-ul, designul site-urilor web, conținutul audio, video, textul, fotografiile și grafica din Aplicație (colectiv, „Conținut”) și mărcile comerciale, mărcile și siglele conținute în acestea („Mărci”) sunt deținute sau controlate de noi sau sunt licențiate de către.

DECLARAȚIILE UTILIZATORULUI

Prin utilizarea Aplicației, declarați și garantați că: (1) toate informațiile pe care le trimiteți vor fi adevărate, exacte, actuale și complete; (2) veți menține acuratețea acestor informații și veți actualiza informațiile după cum este necesar; (3) aveți capacitatea juridică și sunteți de acord să respectați acești Termeni de utilizare; (4) nu aveți vârsta sub 14 ani; (5) nu sunteți minor în jurisdicția în care locuiți sau, dacă sunteți minor, ați primit permisiunea părintească de a utiliza Site-ul; (6) nu veți accesa Aplicația prin mijloace automate sau non-umane, fie printr-un bot, script sau altfel; (7) nu veți folosi Aplicația în niciun scop ilegal sau neautorizat; și (8) utilizarea de către dvs. a Aplicației nu va încălca nicio lege sau reglementare aplicabilă.

ACTIVITĂȚI INTERZISE

Nu puteți accesa sau utiliza Aplicația în alt scop decât cel pentru care punem Aplicația disponibilă. Aplicația nu poate fi utilizată în legătură cu niciun demers comercial, cu excepția celor care sunt în mod specific.

LICENȚĂ DE APLICAȚIE MOBILĂ

Licență de utilizare

Dacă accesați Aplicația printr-o aplicație mobilă, atunci vă acordăm un drept revocabil, neexclusiv, netransferabil și limitat de a instala și utiliza aplicația mobilă pe dispozitive electronice fără fir deținute sau controlate de dvs. și de a accesa și utiliza aplicație mobilă pe astfel de dispozitive, strict în conformitate cu termenii și condițiile acestei licențe pentru aplicații mobile conținute în acești Termeni de utilizare. Nu trebuie: (1) să decompilați, să faceți inginerie inversă, să dezasamblați, să încercați să derivați codul sursă sau să decriptați aplicația; (2) să  faceți orice modificare, adaptare, îmbunătățire, perfecționare, traducere sau lucrări derivate din aplicație; (3) să încălcați orice legi, reguli sau reglementări aplicabile în legătură cu accesul sau utilizarea aplicației de către dumneavoastră; (4) să eliminați, modificați sau ascundeți orice notificare de proprietate (inclusiv orice notificare privind drepturile de autor sau marcă comercială) postată de noi sau de licențiatorii aplicației; (5) să utilizați aplicația pentru orice demers generator de venituri, întreprindere comercială sau alt scop pentru care nu este concepută sau destinată; (6) să faceți aplicația disponibilă într-o rețea sau alt mediu care să permită accesul sau utilizarea de către mai multe dispozitive sau utilizatori în același timp; (7) să utilizați aplicația pentru a crea un produs, serviciu sau software care este, direct sau indirect, competitiv cu sau în orice fel un substitut al aplicației; (8) să utilizați aplicația pentru a trimite interogări automate către orice site web sau pentru a trimite orice e-mail comercial nesolicitat; sau (9) să utilizați orice informație proprietară sau oricare dintre interfețele noastre sau alte proprietăți intelectuale ale noastre în proiectarea, dezvoltarea, fabricarea, acordarea de licențe sau distribuția oricăror aplicații, accesorii sau dispozitive pentru utilizare cu

SITE-URI ȘI CONȚINUT DE LA TERȚI PĂRȚI

Aplicația poate conține (sau puteți fi trimis prin intermediul Aplicației) link-uri către alte site-uri web („Site-uri web ale terților”), precum și articole, fotografii, text, grafică, imagini, design, muzică, sunet, video, informații, aplicații, software și alt conținut sau articole aparținând sau care provin de la terți („Conținut de la terți”). Asemenea site-uri web ale terților și conținutul terților nu sunt investigate, monitorizate sau verificate pentru acuratețea, adecvarea sau caracterul complet de către noi și nu suntem responsabili pentru niciun site web terță parte accesat prin Aplicație sau orice conținut al terților postat, disponibil prin sau instalat din Aplicație, inclusiv conținutul, acuratețea, caracterul ofensiv, opiniile, fiabilitatea, practicile de confidențialitate sau alte politici ale sau conținute în site-urile web ale terților sau în conținutul terților. În plus, ne veți ține inofensivi de orice pierderi suferite de dvs. sau prejudicii cauzate de dvs. în legătură cu sau care rezultă în orice fel din orice conținut al unei terțe părți sau orice contact cu site-uri web ale terților.

MANAGEMENTUL APLICAȚIEI

Ne rezervăm dreptul, dar nu și obligația, de a: (1) monitoriza Aplicația pentru încălcări ale acestor Termeni de utilizare; (2) de a lua măsurile legale corespunzătoare împotriva oricărei persoane care, la discreția noastră, încalcă legea sau acești Termeni de utilizare, inclusiv, fără limitare, raportarea unui astfel de utilizator autorităților de aplicare a legii; (3) la discreția noastră exclusivă și fără limitare, refuzați, restricționați accesul la, limitați disponibilitatea sau dezactivați (în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnologic) oricare dintre Contribuțiile dvs. sau orice parte a acestora; (4) la discreția noastră exclusivă și fără limitare, notificare sau răspundere, să eliminăm din Aplicație sau să dezactivăm în alt mod toate fișierele și conținutul care au dimensiuni excesive sau sunt în vreun fel împovărătoare pentru sistemele noastre; și (5) să gestionăm în alt mod Aplicația într-un mod conceput pentru a ne proteja drepturile și proprietatea și pentru a facilita funcționarea corectă a Aplicației.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ne pasă de confidențialitatea și securitatea datelor. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate. Prin utilizarea Aplicației, sunteți de acord să fiți legat de Politica noastră de confidențialitate.

ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR

Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Dacă credeți că orice material disponibil prin intermediul Aplicației încalcă orice drept de autor pe care îl dețineți sau îl controlați, vă rugăm să ne anunțați imediat, folosind informațiile de contact furnizate.

MODIFICĂRI ȘI ÎNTRERUPERI

Ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica sau elimina conținutul Aplicației în orice moment sau din orice motiv, la discreția noastră, fără notificare. Cu toate acestea, nu avem nicio obligație de a actualiza orice informații din Aplicația noastră. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a întrerupe în orice moment întreaga aplicație sau o parte a aplicației fără notificare. Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de orice terță parte pentru nicio modificare, schimbare a prețului, suspendare sau întrerupere a Aplicației.

Nu putem garanta că aplicația va fi disponibilă în orice moment. Este posibil să întâmpinăm probleme hardware, software sau alte probleme sau să fie nevoie să efectuăm întrețineri legate de Aplicație, ceea ce duce la întreruperi, întârzieri sau erori. Ne rezervăm dreptul de a schimba, revizui, actualiza, suspenda, întrerupe sau modifica în alt mod Aplicația în orice moment sau din orice motiv, fără notificare. Sunteți de acord că nu avem nicio răspundere pentru orice pierdere, daune sau inconvenient cauzat de incapacitatea dumneavoastră de a accesa sau de a utiliza Aplicația în timpul oricărei perioade de nefuncționare sau întreruperea aplicației. Nimic din acești Termeni de utilizare nu va fi interpretat ca să ne oblige să menținem și să sprijinim Aplicația sau să furnizăm orice corecții, actualizări sau versiuni în legătură cu aceasta.

CORECȚII

Pot exista informații despre Aplicație care să conțină erori tipografice, inexactități sau omisiuni care pot fi legate de Aplicație, inclusiv descrieri, disponibilitate și alte informații diverse. Ne rezervăm dreptul de a corecta orice erori, inexactități sau omisiuni și de a modifica sau actualiza informațiile din Aplicație în orice moment, fără notificare prealabilă.

DATELE UTILIZATORULUI

Vom păstra anumite date pe care le transmiteți către Site în scopul administrării, precum și datele referitoare la utilizarea de către dvs. a Site-ului. Deși efectuăm copii de rezervă regulate de rutină ale datelor, sunteți singurul responsabil pentru toate datele pe care le transmiteți sau care se referă la orice activitate pe care ați întreprins-o folosind Site-ul. Sunteți de acord că nu vom avea nicio răspundere față de dvs. pentru pierderea sau coruperea oricăror astfel de date și, prin prezenta, renunțați la orice drept de acțiune împotriva noastră care decurge din orice astfel de pierdere sau corupție a acestor date.

COMUNICAȚII ELECTRONICE, TRANZACȚII ȘI SEMNĂTURI

Vizitarea Site-ului, trimiterea de e-mailuri și completarea formularelor online constituie comunicări electronice. Sunteți de acord să primiți comunicări electronice și sunteți de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care vi le furnizăm electronic, prin e-mail și pe Site, îndeplinesc orice cerință legală ca o astfel de comunicare să fie în scris.

DIVERSE

Acești Termeni de utilizare și orice politici sau reguli de funcționare postate de noi în Aplicație constituie întregul acord și înțelegere dintre dvs. și noi. Eșecul nostru de a exercita sau de a aplica orice drept sau prevedere a acestor Termeni de utilizare nu va funcționa ca o renunțare la un astfel de drept sau prevedere. Putem atribui oricare sau toate drepturile și obligațiile noastre altora în orice moment. Nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere, daune, întârziere sau eșec de a acționa cauzate de orice cauză în afara controlului nostru rezonabil. Dacă orice prevedere sau parte a unei prevederi a acestor Termeni de utilizare este determinată a fi ilegală, nulă sau inaplicabilă, acea prevedere sau o parte a prevederii este considerată separabilă de acești Termeni de utilizare și nu afectează valabilitatea și caracterul executoriu al oricărei prevederi rămase. prevederi. Nu există niciun joint-venture, parteneriat, angajare sau relație de agenție creată între dvs. și noi ca urmare a acestor Termeni de utilizare sau utilizare a Site-ului. Sunteți de acord că acești Termeni de utilizare nu vor fi interpretați împotriva noastră în virtutea redactării lor. Prin prezenta, renunțați la orice apărare pe care le puteți avea pe baza formei electronice a acestor Termeni de utilizare și a lipsei semnării de către părțile prezente pentru a executa acești Termeni de utilizare.