Back
СРЗ осіб з інвалідністю

СРЗ осіб з інвалідністю

СРЗ осіб з інвалідністю

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю визначила, що "інвалідність є частиною людського буття і невід'ємною частиною людського досвіду. Вона є результатом взаємодії між такими станами здоров'я, як деменція, сліпота або травма спинного мозку, та низкою екологічних і особистих факторів і бар'єрів". Інвалідність також пояснюється як труднощі в будь-якій або всіх трьох сферах функціонування:фізіологічні та інші порушення, обмеження нормальної для віку активності, та перешкоди щодо можливої участі людини в житті суспільства. Близько 15% населення світу, або приблизно 1,3 мільярда людей, мають інвалідність, з яких 200 мільйонів відчувають значні труднощі у функціонуванні в повсякденному житті. У всьому світі існує значна різниця в поширеності інвалідності серед чоловіків і жінок: рівень поширеності інвалідності серед чоловіків становить 12%, тоді як серед жінок - 19,2%.

На сексуальне та репродуктивне здоров'я осіб з інвалідністю можуть по-різному впливати тип і тяжкість інвалідності, ступінь автономності в пересуванні, самообслуговуванні та прийнятті рішень, необхідність тривалого   прийому різних препаратів і використання деяких допоміжних засобів (докладніше див. розділ " Особливості надання допомоги в сфері СРЗ особам з інвалідністю").

Проблеми СРЗ, з якими стикаються особи з інвалідністю, не обов'язково пов'язані з інвалідністю, але часто є наслідками стигматизації, браку соціальної уваги, правового захисту, розуміння та підтримки.

Осіб з інвалідністю часто невиправдано сприймають як залежних, асексуальних і таких, що завжди потребують догляду. Вони стикаються з численними перешкодами у здійсненні своїх прав на сексуальне та репродуктивне здоров'я.

Тому, стосовно осіб з інвалідністю, важливо знати, що:

  • у багатьох випадках вони не обов'язково хворі, але з частковими порушеннями певних характеристик відповідно до віку, статі тощо;
  • обмеження зумовлені соціальними бар'єрами, з якими вони стикаються;
  • вони прагнуть того ж, що і всі інші – самореалізації, побудувати стосунки, мати сім'ю, дітей і т.п.;
  • вони мають сексуальні почуття, а також займаються сексом;
  • існуючі упередження є найбільшою перешкодою для хорошого стану сексуального та репродуктивного здоров'я;
  • вони хочуть бути залученими до всього, що стосується їхнього життя;
  • скрізь і завжди вони мають право на самовизначення, недоторканність приватного життя, повагу та гідність!

Особливості надання допомоги в сфері СРЗ особам з інвалідністю

Доступ до інформації про власне тіло та здоров'я

Права осіб з інвалідністю на сексуальне та репродуктивне здоров'я

Витяги з Конвенції про права осіб з інвалідністю, що стосуються сексуального та репродуктивного здоров'я